Chính sách hoãn, hủy tour

21/02/2019

 

Trường hợp hoãn hoặc hủy tour do Go Asia Travel:

Nếu Go Asia Travel không thể tổ chức tour theo ngày đi và yêu cầu của khách hàng, Go Asia Travel sẽ thông báo ngay cho khách hàng biết và hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán trong trường hợp khách hàng yêu cầu. Thời gian hoàn trả trong vòng 3 ngày kể từ ngày ra thông báo.

 

Trường hợp hoãn hoặc hủy tour do khách hàng:

 

Trường hợp hoãn hoặc hủy tour do điều kiện bất khả kháng

Trong những trường hợp bất khả kháng như: Hoả hoạn, thiên tai, lụt lội, chiến tranh, phong toả do các hoạt động quân sự gây ra… làm ảnh hưởng đến dịch vụ, hoặc không thực hiện được dịch vụ, hoặc làm chậm thời gian thực hiện dịch vụ thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.