Tour Nước Ngoài

Hà Nội – Singapore – Hà Nội

Giá: 10.290.000

Thời gian 4 ngày 3 đêm

TOKYO – HAKONE – KAWAGUCHI – YOKOHAMA

Giá: 27.900.000 VND

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

RỰC RỠ HOA ANH ĐÀO TRÊN XỨ SỞ PHÙ TANG

Giá: 36.900.000 VND

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

NEWYORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C -LOS ANGELES – LAS VEGAS

Giá: 78.900.000 VND

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

NEWYORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C

Giá: 61.500.000 VND

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

LOS ANGELES – LAS VEGAS

Giá: 55.500.000 VND

Thời gian: 7 ngày/ 6 đêm

Khám Phá Angkor Huyền Bí – Khởi hành từ Sài Gòn

Giá: 4.250.000 VND

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

HANOI – YANGON – KYAIKHTIYO – BAGO – THỈNH XÁ LỢI

Giá: 13.800.000 VND

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm