Hạ Long - Du Lịch Đến Á Châu

Hạ Long

Tour Wonder Bay Cruise Luxury Hạ Long – 1 ngày

Giá: 1.800.000 VNĐ

Thời gian: 1 ngày

Tour Alova Premium Cruise Hạ Long – 1 ngày

Giá: 1.500.000 VNĐ

Thời gian: 1 ngày

Tour Du lịch Cát Bà – Team Building

Giá: 1.250.000 VNĐ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Tour Du lịch Hòn Dấu Resort – Team Building

Giá: 2.400.000 VNĐ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Tour Du lịch Cát Bà – Vịnh Lan Hạ – Đảo Khỉ

Giá: 2.200.000 VNĐ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Tour Du lịch Cát Bà – Team Building

Giá: 1.400.000 VNĐ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Tour Hà Nội – Trà Cổ – Móng Cái – Đông Hưng

Giá: 3.390.000 VNĐ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Tour Du lịch đảo Minh Châu – Quan Lạn

Giá: 2.780.000 - 2.980.000 VNĐ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm