Cát Bà - Hải Phòng - Du Lịch Đến Á Châu

Cát Bà - Hải Phòng

Tour Du lịch Cát Bà – Team Building

Giá: 1.250.000 VNĐ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Tour Du lịch Hòn Dấu Resort – Team Building

Giá: 2.400.000 VNĐ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Tour Du lịch Cát Bà – Vịnh Lan Hạ – Đảo Khỉ

Giá: 2.200.000 VNĐ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Tour Du lịch Cát Bà – Team Building

Giá: 1.400.000 VNĐ

Thời gian: 2 ngày 1 đêm